அவரே சொன்னாரா? நிச்சயம் நம்பலாம். அவர்களது மாநில தலைவர் தமிழிசை மிஸ்டு கால் மூலம் 50 லட்சம் பேரை பாஜக உறுப்பினராக்கியவரல்லவா?. நிச்சயம் அதிக வாக்குகள் கங்கை அமரன் பெறுவார். ஐரோம் ஷர்மிளாவைவிட அதிக வாக்குகள் பெறுவார் நம்புங்கள்.


Magazine - Other articles

Who's Online

We have 24 guests and 2 members online

  • ScroogeBus
  • ymegywu