டெல்லியில் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்முயற்சியால் மார்ச் 7 அன்று நடத்தப்பட்ட நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணி, ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் மாநாட்டில் முஸ்ம்களின்ன் கோரிக்கைகள்ரி அடங்கிய பிரகடனம் தமுமுக சார்பாக வெüயிடப்பட்டது.

Read more ...

தமிழக முஸ்லிம்களின் வரலாற்றில் ஜூலை 4ஆம் தேதியும், மார்ச் 21ஆம் தேதியும் மறக்க முடியாதவை. 1999 ஜூலை 4ல் சென்னையில் நடைபெற்ற வாழ்வுரிமை மாநாடு தமிழக முஸ்லிம்களின் எழுச்சி வரலாற்றை தொடங்கி வைத்தது. 

Who's Online

We have 107 guests and one member online

  • ZeettReuck