அப்சல் குருவிற்கு தூக்குத்தண்டனை (தந்தி தொலைக்காட்சி 09.02.2013)

அப்சல் குருவிற்கு தூக்குத்தண்டனை (தந்தி தொலைக்காட்சி 09.02.2013) அப்சல் குருவிற்கு தூக்குத்தண்டனை (தந்தி தொலைக்காட்சி 09.02.2013)
Watch the video

தந்தி தொலைக்காட்சியில் அப்ஸல்குரு பற்றிய விவாதத்தில் பேரா.எம்.ஹெச்.ஜவாஹிருல்லாஹ் பங்குபெற்றார். நாள்: 09.02.2013.