டெல்லிப் பேரணியில் ஜவாஹிருல்லா உரை

டெல்லிப் பேரணியில் ஜவாஹிருல்லா உரை டெல்லிப் பேரணியில் ஜவாஹிருல்லா உரை
Watch the video

மார்ச் 07, 2007 அன்று டெல்லியில் தமுமுக நடத்தியப் பேரணியில் பேரா. எம்.ஹெச். ஜவாஹிருல்லாஹ் ஆற்றிய உரை